(vissza a főoldalra) - Gyermekmédia
pet sound

Tagok

Az egyesülethez tagként csatlakozás feltételei

Az Egyesülethez tagként csatlakozhat magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Ennek feltétele, hogy megismerje és elfogadja az Egyesület Alapszabályában foglalt működési elveket.

A tagság fajtái:

Alapító tagok:
 • Alpár Vera
 • Bus Mariann
 • Dr. Borcsiczky Dóra
 • Dobrovitzky Katalin
 • Gádor Tamás
 • G. Németh György
 • Gergely Róbert
 • Lendvai Dóra
 • Magyar Pedagógiai Társaság
 • Trencsényi László
 • Verő Ákos
Rendes tagság:

Az Egyesülethez rendes tagként magyar vagy külföldi természetes személy csatlakozhat. Ennek feltétele, hogy két alapító vagy rendes tag ajánlásával rendelkezzen, megismerje és elfogadja az Egyesület Alapszabályában foglalt célokat, és vállalja, hogy aktív munkával, egyéb hozzájárulással segítse elő azok elérését. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait, a rendes tagsággal járó feladatokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Pártoló tagság:

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki/amely az Egyesület céljaival, munkájával egyet ért és azt támogatja akár pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, akár az Egyesületnek végzett ingyenes munkával. Pártoló tagság adományozásáról, a pártoló tag felajánlásainak elfogadásáról az elnökség dönt. A pártoló tag felvételi kérelmében az elnökség dönt. A jogi személy tag csak az Egyesületnél bejelentett állandó képviselője vagy általa adott alkalmankénti vagy állandó, a tartalmi és formai előírásoknak megfelelő meghatalmazással rendelkező képviselője útján vehet részt a közgyűlésen. A pártoló tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt, tisztségre nem választhatnak, és nem választhatók, továbbá a pártoló tag mentes az évi tagdíjfizetési kötelezettség alól. A pártoló tagoknak az általuk vállalt kötelezettségeiket teljesíteniük kell.

Tiszteletbeli Gyermekmédia Egyesületi tagság:

A közgyűlés az Egyesület tiszteletbeli tagjának választhatja azt a természetes személyt, aki elfogadja az alapszabályt és őt a közgyűlés valamilyen oknál fogva a tiszteletbeli tagságra érdemesnek tartja. A tiszteletbeli tag az Egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, a szervezet tisztségeire nem választ és nem választható, valamint tagsági díj fizetésére nem köteles.

Tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag-jelölt felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

Címkék: teszt | gyermek | média

Én is hozzászólok!

 • Biztonsági kód

Hozzászólások:

Dorothy | 2013. szeptember 23. hétfő 05:07
Those DT cards are amazing!!!! Well done girls! Now I have to check all eietnrs! Did you know you can use a FREE linking tool (instead of Mr.Linky) that supports thumbnails? InLinkz! So instead of just a simple list of urls you can have a gallery of thumbnails linked to other blogs! It\'s stable, highly customizable and easy to use. Check it out! www.inlinkz.com
Jhon | 2013. szeptember 21. szombat 19:24
Hiya ladies, I am back again, I made anhoter card for the challenge cause I am so crazy about the roses...wow...got inspired yet again. Thanks for this opportunity. Hugs Terry
Kevz | 2013. szeptember 19. csütörtök 23:12
Those DT cards are amazing!!!! Well done girls! Now I have to check all eniters! Did you know you can use a FREE linking tool (instead of Mr.Linky) that supports thumbnails? InLinkz! So instead of just a simple list of urls you can have a gallery of thumbnails linked to other blogs! It\'s stable, highly customizable and easy to use. Check it out! www.inlinkz.com
Tóth Pálma | 2013. március 20. szerda 13:13
Kedves Vera! A Facebook Önkéntesek oldalán találkoztunk! Nagyon szimpatikus számomra az egyesület profilja. Kérném a felvételemet az egyesületbe, hiszen igen fontos érték számomra a család, a gyernmek. Magam is 3 fiú/ mára már 29-26-24 évesek anyja vagyok, egyedül neveltem fel őket, édesapjuk meghalt. Mindig is fontos volt számomra ennek ellenére a segítség nyújtás, Nagycsaládos egyesület alapítója, más alapítványok kuratóriumának a vezetője is voltam.Készen állok egy újabb közösségben aktív munkát végezni! Üdvözlettel: Pálma tiszatoparti@gmail.com 06-20-250-2452 skype: palma1101
Magnet Bank